Cocktail

7 tajemství Zdi Nářků. Tušili jste to?

 2_-_zed_nk_1280

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Zeď, jejíž základy tvoří kromě kamení také tuny papíru. Nejposvátnější místo židů, ale i prostor, kde se z chlapců stávají muži. Jistě tušíte, že následující řádky budou věnovány Zdi Nářků (chcete-li Západní zdi) – poslednímu pozůstatku západní části vnější hradby, která na konci období druhého jeruzalémského chrámu obklopovala jeruzalémskou Chrámovou horu. O této židovské památce bylo napsáno již mnoho. My si dnes proto vezmeme „na paškál7 největších tajemství tohoto kamenného komplexu, o kterých jste doposud neměli ani potuchy!

Zeď zpevňují tuny papíru

Ke Zdi Nářků každoročně míří miliony (nejen) židovských poutníků z celého světa s jediným cílem – pomodlit se, poprosit za odpuštění nebo o splnění tajných přání. Ta – společně s modlitbami sepíší na kousek papíru a po odříkané modlitbě zaklesnou mezi obří kamenné kvádry. O tom, zda se prosby poutníků plní či nikoli, se bohužel zdroje nezmiňují.

6_-_zed_nk_1280

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Papírky s modlitbami za vás vloží jiní

Pokud to máte do Jeruzaléma daleko (dáme ruku do ohně za to, že máte), pak nezoufejte! I vy můžete do kamenných zdí umístit svou modlitbu či papírek s prosbou. Dříve bylo za tímto účelem vytvořeno speciální faxovací číslo izraelské pošty, které ale s postupem času vytlačila mailová schránka a Twitter. Stačí zaslat vzkaz mailem nebo prostřednictvím oblíbené sociální sítě a studenti zdejší náboženské školy vaši modlitbu vytisknou a do zdi vlastnoručně zastrčí. Šikovné, že?

1_-_zed_nk_1280

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Dějiště obřadu Bar micva

U Zdi se také velmi často odehrávají přerody z mladých chlapců na velké muže. Tomuto typickému obřadu se říká Bar micva a chlapec během něj přijímá svou mužskou roli a zavazuje se k dodržování micvot – židovských přikázání. K obřadu dochází brzy po chlapcových 13. narozeninách, které jej opravňují k tomu stát se opravdovým mužem a dokonce se i oženit. Během obřadu je chlapec vyvolán ke čtení z Tóry a jeho přerod je umocněn 18 dary od nejbližší rodiny.

Zeď, kde se nenaříká

Ačkoli u nás hojně rozšířený název zdi svádí k negativním myšlenkám, ve skutečnosti jde o posvátné místo, které působí velmi vstřícným a přívětivým dojmem. Pojmenování „Zeď nářků“ bylo převzato z arabštiny a pod tímto pojmem rozšířeno do západního světa. Židé ji označují za Západní zeď a označení „Zeď nářků“ jim připadá velmi nešťastné a zbytečně negativní.¨

3_-_zed_nk_1280

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Zeď, o kterou si Židé (ne)obíjí hlavu

Z televizních zpráv se k nám v souvislosti s tímto místem dostávají poněkud zkreslené obrázky ultraortodoxních Židů, kteří mlátí do kamenných kvádrů doslova „hlava, nehlava“. Skutečnost je ovšem někde jinde. Těch ultraortodoxních židů je v Izraeli opravdové minimum a u Zdi narazíte spíše na usměvavé poutníky a odděleně se modlící zahalené ženy a muže v tradiční židovské „jarmulce“.

Plastové židličky a truhlice plné pokladů

Před samotnou Zdí Nářků je nespočet truhlic s modlitebními knížkami a plastových židlí, které tak docela kazí výsledný dojem tohoto posvátného židovského místa. Na druhou stranu právě tyto židličky umožňují dokonat životní pouť zejména starších či nemocných poutníků, pro které je modlitba u Západní Zdi významným životním milníkem.

4_-_zed_nk_1280

Zdroj obrázku: Pixabay.com

V sobotu a bez peněz ke Zdi Nářků nelez

Jako turisté si pro případnou návštěvu Zdi Nářků vyčleňte jiný den, než sobotu, kdy Židé slaví svátek Sabat a ve svých modlitbách tudíž nechtějí být rušeni. Připravte se na to, že během návštěvy budete požádáni o nějaký ten příspěvek „na synagogu“. Pro klid v duši a dobrý pocit proto doporučujeme nosit nějaké drobné s sebou.

5_-_zed_nk_1280

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Návštěva Zdi Nářků jako nezapomenutelný zážitek

Je úplně jedno, zda patříte mezi vyznavače Judaismu, Křesťany nebo příslušníky řádu Jediů. Zeď Nářků je památkou, kde naleznou klid i silné emoce všichni lidé dobré vůle. Pokud se vám nepovede zastrčit lísteček s modlitbou do již nyní beznadějně vyplněných mezer, nezoufejte! Upřete zraky k obloze, kterou budou pravděpodobně křižovat bílé holubice, jež místu dodávají na symbolice, a tajné přání pošlete vroucí myšlenkou vzhůru

Další atraktivní plavby

Plavby po mořích celého světa jsou dnes na dosah ruky. Kam všude je možné se plavit se dozvíte také na následujících stránkách:

plavby v nabídce ESO travel »

Partneři

ESO travel

Informace a zajímavosti o plavbách po Středozemí pro vás připravuje cestovní kancelář ESO travel, váš partner pro exotickou dovolenou.

Spolupracujte s námi

Chcete se stát partnerem tohoto webu a zviditelnit sebe a své služby?
Kontaktujte nás na e-mailové adrese
info@plavbystredozemi.cz